window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Ден за размисъл


Днес е ден за размисъл преди местните избори в неделя. От полунощ на 28 октомври до приключването на изборния ден в 20 часа на 29-и предизборната агитация е забранена.


Не е разрешено и оповестяването на социологически проучвания и прогнози под каквато и да е форма. Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол в общините. Изборният ден в неделя ще започне в 7.00 часа и ще продължи до 20.00 часа, а ако има желаещи да гласуват пред секцията, може да бъде удължен до 21.00 часа.


При оповестяване на резултатите от проучвания за изхода от вота 24 часа преди изборния ден до неговото приключване глобата е от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
bottom of page