window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Ден за помощ на бедните


На днешната дата 19 декември световната общественост отбелязва Деня за помощ на бедните.


ООН разглежда бедността като „състояние на дългосрочно отсъствие на необходимите ресурси за обезпечаване на удовлетворителен начин на живот”.


Бедност означава не само недостатък на пари, но и липсата на достойна работа, удобно жилище, достъп до добро образование и здравеопазване.


По данни на международните експерти в края на ХХ век около една четвърт от цялото население на планетата живее при бедни условия.


Във връзка с това ООН е приела няколко програми, поставящи си за цел изкореняване на нищетата.

Първата от тях е започнала да действа в началото на 2000 година.


bottom of page