window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Денят на всички български светии


На днешната дата 19 юни отбелязваме голям празник!


Втората неделя след Петдесетница Православната Църква почита Неделята на всички български светии.


Денят на Всички български светии е уникален празник, защото има за цел да отдава почит към всички исторически личности, които са живели по нашите земи и са канонизирани за светци.


Това е най-новият празник в нашия църковен календар, началото му е поставено през 1954 година.

bottom of page