window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Денков назначи нови зам.-министри


Премиерът Николай Денков назначи нови четирима заместник-министри. В Министерството на транспорта и съобщенията новите са Анна Натова, Григори Григоров и Бисер Минчев, а в Министерството на енергетиката на длъжността заместник-министър е назначена Ива Петрова.


Близо 10 години от професионалната кариера на Анна Натова е свързана с Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“, където е заемала различни ръководни длъжности, включително генерален директор през 2022 г. От 2009 г. до 2015 г. е директор дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти“ в ИА „Морска администрация“. Преди това е работила и в Министерството на външните работи. По образование е юрист.


Григори Григоров е председател на Съвета на директорите на Холдинг „Български държавни железници“ ЕАД в периода от 2018 г. до 2021 г. Притежава дългогодишен опит в управлението на телекомуникационни компании и развитието на високи технологии в различни развиващи се пазари. Завършил е Техническия университет в София, има MBA от City University в Сиатъл, САЩ.


Бисер Минчев е с дългогодишен управленски опит в структурата на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Към момента е главен ревизор по безопасността на транспорта, бил е също така заместник генерален директор „Експлоатация“. Магистър-инженер е от ВВТУ „Тодор Каблешков“ в гр. София.


В Министерството на енергетиката на длъжността заместник-министър е назначена Ива Петрова. Има 10-годишен професионален опит в същото министерство, където последователно е била експерт, директор в дирекция „Енергийни пазари и преструктуриране“ и заместник-министър. Отговаряла е за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други.


Работила e също като независим оценител на проектни предложения. Петрова е и хоноруван асистент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Получава висшето си образование с магистърска специалност „Стопанско управление“ в Софийския университет. Завършила e и University of Birmingham, Великобритания. Прави редица специализации в Япония, Белгия, Великобритания.bottom of page