window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Демократична България съсипва българската енергетика


Една от управляващите партии в четворната коалиция – Демократична България се опитва да съсипе българската енергетика. Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов е на път да остави стотици семейства без работа.


Въглищната ТЕЦ "Марица 3" край Димитровград ще остане затворена, докато не бъдат изпълнени екологичните изисквания, заявява надменно Сандов, който бе изслушан по казуса в ресорната комисия в Народното събрание. В заседанието взеха участие и представители на ръководството на ТЕЦ-а.


Припомняме, че работата на централата бе прекратена принудително от страна на РИОСВ - Хасково на 21 април, като на 29 май областният съд потвърди заповедта. Причината за спирането на мощността - превишаване на нормите на серен диоксид.

bottom of page