window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Дания се освободи от "ковид робството"!


Дания премахна всички ограничения срещу "Ковид". Дания се осводоби от "коВИД робството". Така след великобританците и датчаните казаха НЕ на медицинския фашизъм.

Отпадна носенето на маски на обществени места; Отпадат зелените сертификати; Нощните и дневни заведения са с широко отворвени врати и без никакви ограничения; Стадионите, кината и залите са пълни! Датчаните празнуват живота, щастието и свободата. Идентична е и картината в Обединеното Кралство, където маските и сертификатите бяха отменени и "изхвърлени в боклука"! Свобода, Свобода.. а в България кога.?!

bottom of page