window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Гешев бе гост на Консултативния форум на главните прокурори на държавите членки на ЕСГлавният прокурор Иван Гешев бе на посещение в гр. Хага, Кралство Нидерландия, по повод 16 - та среща на Консултативния форум на главните прокурори на държавите членки на ЕС.


https://prb.bg/bg/news/60686-glavniyat-prokuror-ivan-geshev-uchastva-v-16-ata-sreshta-na-konsultativniya-foruОсновни теми на срещата:


▪️ разследване на престъпления, свързани с войната в Украйна и извършване на контрол на спазването на санкциите, наложени от европейската общност, спрямо Русия и Беларус;


▪️предотвратяването на опитите за дезинформираност на обществеността и пропаганда;


▪️предотвратяване на киберпрестъпленията.


▪️ролята нEurojust Europepe в подпомагане съвместни разследвания между националните органи в хода на наказателни производства за извършени военни престъпления в Украйна.


Целта на срещата:


➡️ затвърждаване готовността на европейските главни прокурори за активно сътрудничество с ЕUROJUST, Международния наказателен съд и украинската прокуратура с цел отстояване на справедливостта и защита човешките права.


➡️ запознаване с новите възможности за партньорство между държавите членки на ЕUROJUST и асоциираните страни чрез създаването на единна база данни, обобщаваща доказателства, изпратени от националните съдебни органи, във връзка с водени от тях наказателни преследвания.


➡️ обмен на опит и добри практики между главните прокурори с цел оптимизиране и повишаване ефикасността на противодействието на трансгранични престъпления, киберпрестъпления и предотвратяването на нарушаване правовия ред в европейската общност.


В рамките на своето посещение главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща с президента на EUROJUST Ладислав Хамран с цел започване на процедурата по избор на представители на България в Евроюст в спешен порядък с оглед успешното обезпечаване на работния процес.


https://prb.bg/bg/news/60663-glavniyat-prokuror-ivan-geshev-se-sreshtnaha-v-haga-s-prezidenta-na-evroyust-lad


bottom of page