window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Гергьовден е!
Днес почитаме св. вмчк Георги Победоносец (Гергьовден). Почитаме също и св. прав. Иов Многострадални (Отдание на Неделя на Мироносиците).


Свети Георги бил римски воин,


който служил в малоазийската област Кападокия по времето на римския император Диоклетиан (284-305 г.), пише БТА.


Още като юноша Георги постъпил на служба в римската войска. Бил снажен и умен, но също така храбър и способен младеж, който се отличил в битките и станал добър пълководец. Затова много скоро се издигнал до висок чин в своя легион – военен трибун.


Но когато започнали поредните гонения срещу християните, се разбрало, че и трибунът Георги е християнин.


Междувременно от състрадание той освободил робите в дома си и раздал на бедните всичките си средства. Така се подготвил за подвиг в името на Иисус Христос. Сам се явил в императорския дворец в град Никомидия (днес Измит на брега на Мраморно море), източната столица на империята, и смело защитил християнската вяра.


Напразно го увещавали да се отрече от Христос.


Заради своята християнска вяра бил подложен на жестоки мъчения. Но доблестният воин ценял много високо вярата си и с голямо търпения понесъл мъченията. Сам Господ Иисус му се явил една нощ, докоснал раните му и ги излекувал. На новите изтезания, приложени от мъчителите, Георги смело отговорил: “По-скоро вие ще се уморите да ме мъчите, отколкото аз – да понасям мъченията”.


Мнозина от войниците и други от присъстващите на изтезанията, като видели какви мъки търпи Георги заради вярата си,


също повярвали в Христос. Георги бил осъден на смърт и с достойнство тръгнал към мястото за смъртни наказания. Там спокойно навел глава под меча на палача и бил обезглавен на 23 април 303 г.


От средните векове свети Георги се почита сред християнските народи като закрилник на войската,


затова е наречен и победоносец. Той е покровител на много градове и страни по света с християнски традиции. Светецът воин е почитан и от мюсюлманите.


Днес имен ден празнуват всички с имената: Георги, Гергана, Гинка, Ганка, Ганчо.


bottom of page