window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page

ЧАТАЛ ПАЗАР - гр. София бул. Самоков 28

Search
  • НЕУДОБНИТЕ

ГЕРБ записа успех в битката за АПИ


Конституционният съд образува дело по искане на 59 народни представители от ГЕРБ за установяване на противоконституционност на разпоредбите на Решение на Народното събрание за предприемане на действия от АПИ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20.04.2022 г.Това става известно от съобщение, публикувано на сайта на съда.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.


С внесеното искане, депутатите настояват пред съда решението на парламента да бъде обявено изцяло като противоконституционно. То е свързано с това АПИ да заплати 50 процента от задълженията си по договори за поддържане на републикански пътища от бюджета си за 2022 г..


Според решението останалите 50 процента трябва да се извършват след решение на Народното събрание, въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.


Според народните представители, въпросното решение на Народното събрание нарушава принципа на право на защита на гражданите, принципа на независимост на съда и принципа на подконтролност на актовете и действията на административните органи от страна на независимата съдебна власт.


Припомняме ви, че на 20 април парламентът разреши на АПИ да заплати само половината от дължимите суми на пътните строители.

bottom of page