window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Във ваксините има недекларирани компоненти


Български журналист сигнализира Министерството на здравеопазването за недекларирани компоненти в одобрените от ЕМА ваксини..


Милва Цветкова, която е член на съюза на Българските журналисти (СБЖ), праща писмо до ръководеното от проф. Асена Сербезова министерство, след като е участвала в научна конференция в Болцано (Италия).


На нея двама видни учени проф. д-р Белавите от Италия и проф. д-р Буркхардт от Германия оповестяват резултати от свои научни изследвания относно тежките странични реакции след масовото прилагане на т.н. ваксини под условие.На снимката: графенови частици


В рамките на събитието след месеци изследвания учените потвърждават, че в одобрените от ЕМА ваксини се съдържат недекларирани компоненти - метални частици, графенов оксид и други.


След проведени интердисциплинарни аутопсии на лица починали след ваксинация е установено присъствие на метални частици в някои органи на починалите, както и масирана лимфоцитна инфилтрация, свидетелстваща за неконтролируема автоимунна реакция на организма, довела до летален изход при въпросните лица.

bottom of page