window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Военни от цял свят нахлуват в България


Военни от два континента ще влязат на територията на България. Става въпрос за Европа и Северна Америка или по-точно САЩ, Албания, Италия и Великобритания, които изпращат военни формирования у нас.


Те ще формират многонационалната бойна група.


Миналата седмица министърът на отбраната Драгомир Заков се срещна с британския си колега Джеймс Стивън Хийпи, с който обсъдиха сформираната от България многонационална бойна група, която ще бъде под оперативния контрол на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа.

bottom of page