window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

ВЕЛИКО ЖЕЛЕВ - ШЕФЪТ НА МРРБ? (ЧАСТ 2) (ВИДЕО)


Във вчерашния ден ви показахме какви са отношенията между министъра на регионалното развитие Иван Шишков и подсъдимия шеф на фирма Хидрострой Велико Желев.


В днешното продължение ще видите още подробности около техните действия с държавни пари, както и предишни министри, които ще бъдат питани от нас по същата тема.bottom of page