window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Важна новина за жителите на "Красна поляна"Данъчният отдел в район "Красна поляна" няма да работи на 13 май, съобщиха от дирекция "Общински приходи". Причината е извършване на вътрешно структурно окабеляване в сградата, където се намира отделът – на бул. „Възкресение“ №1 А.


Гражданите могат да плащат местните си данъци и такси във всеки от останалите 20 районни отдела "Общински приходи". Най-близкият от тях е в район "Възраждане", на ул. "Пиротска" № 70.

Плащания могат да се извършват и онлайн през сайта на Столична община, по банков път или чрез други финансови посредници.

bottom of page