window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Важна дата за Апостола на Свободата Васил Левски


На 10 септември 1872 г. Васил Левски създава първия революционен окръг в България с център село Голям извор, област Ловеч.


Апостолът го определя за Първи окръжен революционен комитет в Българско заради голямата активност на хората от селото.


„Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упованье и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба кат за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен; изпитваше кой е сърцат, сиреч честен, участник да стане във подвига свят; всяк един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно.


Той любеше свойто отечество красно.“ из "Левски " от Иван Вазов

bottom of page