window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Българското величие СО“МАТ” беше най-голямата транспортна компания в Европа!


СО “МАТ ” беше една от гордостите на Българската Социалистическа Икономика. От опита му се учеха всички. Българското величие СО“МАТ” беше най-големия авто превозвач в Европа и сред водещите в света, въз основа на чийто пионерски опит германците пишеха университетските си учебници по логистика и транспорт.

Историята на стопанското обединение за международен автомобилен транспорт (СО “МАТ ”) започва през далечната 1960 г., когато съществуващите по това време в България четири предприятия за вътрешна и международна транспортна дейност се обединяват в Държавно автомобилно предприятие (ДАП) – Международни превози. За да отговори на строгите изисквания на висококонкурентния международен пазар за автомобилни превози, компанията е реорганизирана многократно. Така през 1969 г. общият брой автомобили на СО „МАТ” достига 1250. Паралелно с растежа на автомобилния парк, във фирмата настъпват и качествени организаионни промени Така Българската Национална Гордост в транспорта и логистиката СО "МАТ" се утвърждава, като лидер на европейския и близкоизточния пазар на транспортни услуги.

Адаптивността и новаторския дух на СО„МАТ” намират израз и в изграждането на завършена мрежа от гранични бюра, представителства и терминали в района на Близкия изток, което подобрява ефективността на операциите и превръща компанията в Превозвач №1 на товари от Европа за Близкия изток. Ежедневно по 200 автомобила пресичат границите на Ирак и Иран, български автомобили достигат дори до Пакистан. Засилват се позициите на СО„МАТ” и в Европа, където въпреки жестоката конкуренция фирмата успява да заеме водещо място, печелейки товари с конкурентни цени и отличен сервиз. Скоро се откриват бюра в много европейски страни – Австрия, Германия, Унгария, Франция, Италия, Полша, Испания, Швеция, Чехословакия, както и в Турция и Гърция. Същевременно СО „МАТ” стартира уникална технология за комбинирани превози суша – море/река – суша. Ръководството му възприема идеята на Българско речно плаване (БРП) за превози на камиони с кораби по Дунава /ро-ро превози /. През 70-те и 80-те години „СОМАТ” оперира няколко фериботни линии със собствени Ро-Ро кораби, които позволяват безпрепятствен преход от Европа до Азия и Близкия изток.


Какво представлява в цифри уникалната в световен мащаб Българска гордост в транспорта и логистиката "СОМАТ":

– Над 4 800 автокомпозиции, отговарящи на последните постижения на автомобилната техника през тези години; През 80-те години на ХХ в. автомобилният парк достига 5000 автомобила.

– 600 автокомпозиции плюс 800 души персонал, работещи извън страната;

– 4 елитни речни и 4 морски кораби за извършване на комбинирани Ro-Ro превози по р. Дунав и море;

– 6 експлоатационни предприятия (Горубляне и „Х. Димитър“ – София, ЕП – Русе, ЕП – Бургас, ЕП – Пазарджик, ЕП – Видин) помарково специализирани;

– 3 промишлени предприятия за ремонт на възли и агрегати, за регенерат на гуми и производство на полуремаркета и за производство на поп нитове;

– зад граница е изградена стройна производствено-експлоатационна и управленска подсистема с 9 смесени фирми, създадени са десетки сервизи и бюра, 10 общежития с над 1000 легла, почивни станции, управленски и други звена;

Разходите по развитието си, включително строителство и закупуване на основни средства (автомобили, кораби, машини и съоръжения и др.), СО „МАТ” обезпечава самостоятелно със собствени левови и валутни средства. Съотношението 90 към 10 между активните и пасивните фондове в полза на активните е едно несрещано явление в този вид транспорт. В резултат на това от 1971 г. до 1985 г. Българската транспортна гордост СО"МАТ" предоставя на държавата около $1 млрд. и 200 млн. валутен резултат (валутна печалба). До края на 1989 г. числата нарастват на $1 млрд. и 400 млн, а капиталът на дружеството е огромен дори и за световните мащаби. България заема първо място в международния автомобилен транспорт на три континента!


След политическите промени през 1989 г. Българската национална гордост СО"МАТ"(Стопанското обединение за международен автомобилен транспорт) е "убито" и ликвидирано по познатата схема - "приватизация". Процедурата за продажбата на дружеството е открита на 1 септември 1993 г. Приватизационният проект е разработен от френската фирма Mercer Management Consulting. Активите на "СОМАТ" престъпно са оценени на едва 100 млн. долара. Преди приватизацията в телевизионно обръщение тогавашният шеф на фирмата Анастас Вълканов категорично заявява, че активите на СОМАТ само в България възлизат на 18 млрд. лв. а компанията притежава и свръх огромни капитали и активи в чужбина. Според финасови доклади на наши и световни експерти в областта на транспорта активите на Българското чудо СОМАТ възлизат на 1 млрд. долара! На 22 юли 1994 г. за купувач е "избран" Internationale Spedition Willi Betz GmbH & Co.KG. Сътрудничеството между СО „МАТ” и германската компания превозвач „Вили Бетц” започва през 60-те години на ХХ в, когато двете компании реализират съвместно хиляди превози. Така „избрания“ купувач придобива 55% от капитала на СОМАТ на изключително ниската цена от 55 млн. долара. Любопитен факт е, че преди приватизацията бъдещият купувач има задължения към СОМАТ, които през 1993 г. възлизат на около 6 млн. германски марки. През 1997 година на символична цена немския превозвач придобива още 38% от капитала на дружеството. Част от останалите 7% са закупени от служителите на компанията, а друга остава за задоволяване на реституционни претенции. До продажбата на своите 38% на „Вили Бец” държавата не получава никакъв дивидент от компанията. Напротив, дружеството задлъжнява към държавното обществено осигуряване с милиони. Наред с това новият собственик започва да доставя части на цени, далеч по-високи от пазарните. Комплект бутала например скача от 310 марки през 1994 г. на 775 марки през 1995 г., а горивните филтри – от 5 на 25 марки. По този начин печелившата фирма успява да излезе на загуба, като постепенно мощта и авторитетът на компанията се сриват далеч от старата слава. Самото име „СО МАТ“ изчезва от пазара и бива заменено от “Willi Betz"

"ТЕ "ПОГРЕБАХА" БЪЛГАРИЯ"!!!bottom of page