window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page

ЧАТАЛ ПАЗАР - гр. София бул. Самоков 28

Search
  • НЕУДОБНИТЕ

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ


За хиляда и шестстотин години шестима български владетели са извоювали суверенитет да секат собствени монети.. Канас Ирник Канас Куврат Канас Муртаг Самодържец и цар на българи и ромеи Симеон Самодържец и цар на българи и ромеи Йоан-Асен Втори Княз Александър Батенберг А днес политиците ни са тръгнали да унищожават един от символите на независимостта българска..Коментар на българин в социалните мрежи


bottom of page