window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Будител ли е Цеца Ризова?


Днес е празник и по традиция има празнична програма в много от телевизиите.


За Цеца или Цветанка Ризова няма делници и празници и тя ни пробуждаше и днес със своите мимики и жестове от екрана.


Будител ли е Цецка Ризова или просто трябва да се плашим с образа й, като пуснем телевизора, преценявате вие.

bottom of page