window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Библиотекари протестираха срещу четворната коалиция


Библиотекари протестираха срещу четворната управляваща коалиция в София. Те настояват за увеличение на заплатите.


На 18 декември 2020 г. е било подписано Допълнително споразумение към Браншовия колективен трудов договор за библиотеките. В него са били поставени условия за въвеждане на минимални начални основни месечни възнаграждения в бранша. Споразумението обаче не е изпълнено, твърдят представители на библиотеките. И настояват пред правителството да бъдат направени промени.

bottom of page