window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Асен Василев забрани на журналистите да посещават пресконференции


Диктаторският режим на "Продължаваме промяната" продължава с нови темпове. След като колегата Николай Караколев бе изгонен брутално от пресконференция на ПП/ДБ в залата на партията на Атанас Атанасов със сила, след това той не бе допуснат и да отрази представянето на кандидата за кмет на коалицията - Васил Терзиев. Последва и недопускане на друг колега на събитие на "Промяната" или по-точно на Министерството на финансите. На ресорния журналист в сайта "Гласове" Стефан Антонов не му бе позволено да присъства на брифинг на финансовото ведомство.


Днес Асен Василев е разпоредил абсурдни изисквания за акредитация на журналисти в Министерството на финансите. В писмо до медиите от МФ разясняват, че занапред до организираните в министерството събития ще се допускат само предварително акредитирани журналисти. МФ поставя изрично изискване документи за акредитация да подават само ресорни журналисти, които отразяват редовно финансови и икономически теми. Това на практика е намеса в редакционната политика на медиите, коментират медийни експерти. Изискваните данни от медии пък вече бе оприличена от журналисти като едва ли не данъчна ревизия.


Според писмото, изпратено до медиите, новите изисквания се въвеждат с цел реализиране на комуникационната политика на МФ. От редакциите се иска да изпратят подписани от ръководителя на медията и подпечатани бланки, съдържащи данни за фирмата, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес. В писмото следва да се посочат трите имена на журналиста, длъжността, която заема, „уверения и доказателства“, че работи в областта на финансите и икономиката, както и че медията има финансова и/или икономическа рубрика. Изискват се още телефони за връзка, електронна поща, адрес за кореспонденция, номер на журналистическа карта. Уточнява се, че ще бъдат допускани само представители на медиите, „ангажирани със създаването на новинарски и обзорни коментарно-аналитични предавания и рубрики с финансова и икономическа тематика“, които „редовно предоставят новини и информация за цялостната дейност на Министерството на финансите и второстепенните разпоредители с бюджетни средства към ведомството“.


В тези изисквания има намеса в редакционната независимост по няколко линии. С изискването на събитията да се допускат само журналисти, отразяващи икономически и финансови теми, министерството се бърка в практиките на медиите по разпределяне на ресори и отговорности. В някои медии има строго придържане към ресори, в други – не. Нещо повече - работата на финансовото министерство засяга всички сфери на обществения живот. Така регионален репортер например не би могъл да отрази пресконференция за нарушения във възлагането на пътните поръчки, каквато е имало.


Транспортен репортер не би могъл да отрази дебата по плана за възстановяване в частта транспорт - също реален пример, и т.н. МФ се меси недопустимо и в организацията на медийното съдържание с изискването за наличие на изрична финансова и икономическа рубрика, както и в жанровото многообразие – с изискването да се допускат журналисти, които създават само новинарско и аналитично съдържание.


Изисква се това да се случва редовно, без да е ясно какво означава това. Поставят се и други субективни изисквания – като предоставянето на „уверения“. Новите условия са и практически несъстоятелни - случва се хора да отсъстват, да се свикват пресконференции в последния момент и т.н. В професията има и журналисти на свободна практика, както отбелязва журналистът Миролюба Бенатова.


Въвеждането на такава тежка акредитационна процедура от министерство е прецедент. Акредитации има в Министерския съвет и Народното събрание, но те са свързани с повишените изисквания към сигурността. Коментарите и критиките към новите изисквания на МФ вече започнаха, както и подигравките. До тук финансовото министерство е изпратило две уточнения по повод новите си правила във връзка с получени много запитвания, но в тях само обяснява на кого могат да се задават въпроси за повече яснота. Ведомството също така уверява, че смята да прилага новите си условия за акредитация и след първоначалния краен срок за одобряване на журналистите - 15 юли.

bottom of page